[wordpress_file_upload fitmode=”responsive” placements=”userdata+userdata+userdata/filename+selectbutton+uploadbutton” uploadtitle=”” selectbutton=”Izberi datoteko” uploadbutton=”Pošlji datoteko” requiredlabel=”(pomembno)” widths=”filename:120px, selectbutton:120px, uploadbutton:120px, userdata:120px, userdata_label:120px, userdata_value:120px” userdata=”true” userdatalabel=”Ime in priimek|t:text|s:placeholder|r:1|a:0|p:inline|d:” userdatalabel2=”Email|t:email|s:placeholder|r:1|a:0|v:1|p:inline|d:|g:0″ userdatalabel3=”Telefonska Št.|t:number|s:placeholder|r:1|a:0|v:1|h:0|p:inline|d:|f:d”][wordpress_file_upload fitmode=”responsive” placements=”userdata+userdata+userdata/filename+selectbutton+uploadbutton” uploadtitle=”” selectbutton=”Izberi datoteko” uploadbutton=”Pošlji datoteko” successmessage=”Datoteka %filename% je bila uspešno naložena!” warningmessage=”Datoteka %filename% je bila uspešno naložena vendar z nekaj opombami!” errormessage=”Datoteka %filename% ni bila uspešno naložena!” waitmessage=”Datoteka %filename% se nalaga…” requiredlabel=”(pomembno)” widths=”filename:150px, selectbutton:165px, uploadbutton:165px, userdata:150px, userdata_label:150px, userdata_value:150px” userdata=”true” userdatalabel=”Ime in priimek|t:text|s:placeholder|r:1|a:0|p:inline|d:” userdatalabel2=”Email naslov|t:email|s:placeholder|r:1|a:0|v:1|p:inline|d:|g:0″ userdatalabel3=”Telefonska Št.|t:number|s:placeholder|r:1|a:0|v:1|h:0|p:inline|d:|f:d”]

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “OSVOJI BOSE SOUNDLINK MICRO” NA INSTAGRAM PROFILU https://www.instagram.com/lorex.center/

OPOZORILO: Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri “OSVOJI BOSE SOUNDLINK MICRO”

 1. SPLOŠNE DOLOČBE
  1. Skladno s temi pravili prireja Bsmart performance agency d.o.o. nagradno igro “OSVOJI BOSE SOUNDLINK MICRO” (v nadaljevanju nagradna igra).
  2. Nagradna igra bo potekala na Instagram profilu https://www.instagram.com/lorex.center/ od 24.01.2018 do 30.01.2018 Nagrajenci bodo objavljeni na https://www.instagram.com/lorex.center/ 01.02.2018
 2. DEFINICIJE POJMOV
  1. Izvajalec in organizator nagradne igre je Bsmart performance agency d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec). Ponudnik, lastnik, Instagram profila https://www.instagram.com/lorex.center/ je BSMART PERFORMANCE AGENCY, marketinške rešitve, d.o.o. Korenčanova ulica 44, 1000 Ljubljana, Slovenija. Naročnik nagradne igre je podjetje Lorex d.o.o., Stegne 33, 1000 Ljubljana( v nadaljevanju naročnik).
  2. Udeleženec nagradne igre in prejemnik nagrade je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinja s pravili nagradne igre ter v celoti izpolnjuje pogoje nagradne igre objavljene na https://www.instagram.com/lorex.center/ . V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni izvajalca in naročnika nagradne igre in zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
 3. POTEK NAGRADNE IGRE
  1. Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, se s tem, ko izpolni vse pogoje sodelovanja, strinja s pravili nagradne igre.
 4. NAGRADNI SKLAD
  1. Nagrade podarja naročnik nagradne igre podjetje Lorex d.o.o., Stegne 33, 1000 Ljubljana
  2. Nagradni sklad zajema:
   • 1x Bose Soundlink Micro
  3. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini, če vrednost nagrade presega 42 EUR, izžrebanec/nagrajenc nagradne igre.
  4. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, menjava nagrad ni mogoča.
 5. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA NAGRADNE IGRE
  1. Nagrajenec nagradne igre mora izvajalcu/naročniku posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).
  2. Izvajalec si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
   • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
   • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v igri v nasprotju s splošnimi pogoji nagradne igre
  3. Če nagrajenec ne navede pravilnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu nagradne igre po telefonu oz. po elektronski pošti v roku 24 ur po žrebanju in/ali se nagradi odpove oz. jo zavrne, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. V tem primeru nagrada zapade oz. jo lahko naročnik podeli drugemu.se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v igri v nasprotju s splošnimi pogoji nagradne igre.
 6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
  1. Vsak udeleženec v nagradni igri izvajalcu in naročniku nagradne igre dovoljuje, da vodita, vzdržujeta, združujta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).Izvajalec in naročnik nagradne igre zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Izvajalec in naročnik nagradne igre lahko obdelujeta zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
 7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
  1. Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na info@bsmart.si V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeležence.
  2. Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.
 8. SPREMEMBE
  1. Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
  2. Izvajalec nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na Instagram profilu https://www.instagram.com/lorex.center