ZAKLJUČILI SMO Z VNOVČEVANJEM DIGITALNIH BONOV.
VSEM, KI STE JIH VNOVČILI PRI NAS, SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO.

DIGITALNI BON 2022

Kaj je digitalni bon?

  • Digitalni bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS
  • Vrednost digitalnega bona je 150 €.
  • Digitalni bon boste lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Kdo so upravičenci do digitalnega bona?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

V času veljavnosti boste lahko bon izkoristili v več manjših zneskih ali pa združili bone več sorojencev, ki so upravičeni do digitalnega bona. Združevanje digitalnih bonov med starši in otroki ni mogoče.  več na https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/

Kakšen bo postopek unovčevanja digitalnih bonov v trgovini, ali se postopek pri nakupu preko spleta razlikuje?

Ko bo kupec izbral blago, bo pristopil do prodajalca in mu povedal, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem bo prodajalcu predal Izjavo o unovčitvi digitalnega bona ’22. Prodajalec bo najprej preveril identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje. Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje. Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje) je potrebno izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov ’22.

Za katere artikle lahko unovčite digitalni bon v Lorex Centru?

Digitalni bon ’22 lahko v naši fizični in spletni trgovini unovčite za nakup slušalk z mikrofonom.

Kako lahko unovčite digitalni bon v spletni trgovini lorexcenter.si?

Ob zaključku spletnega nakupa izberite način plačila Plačilo po predračunu ali z digitalnimi boni  in zaključite nakup s klikom na gumb Kupite sedaj’.

Po prejemu naročila, bo preko elektronske pošte z vami v kontakt stopila naša prodajna ekipa in vas prosila za SCAN izpolnjene Izjave o unovčitvi digitalnega bona in Izjave o združitvi digitalnih bonov, če bo le ta potrebna (le v primeru združevanja digitalnih bonov).  Po prejemu Izjave o unovčitvi digitalnega bona, bodo naši svetovalci v sistemu preverili vaše podatke ter vas obvestili o nadaljevanju postopka.

Bolj podrobne informacije si lahko preberete na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/